Linki

Polecane strony

Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Polsce
http://en.urpl.gov.pl/en-information-about-the-office/

EMA – Europejska Agencja Leków
http://www.ema.europa.eu/ema/

FDA – Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków
http://http://www.fda.gov/

Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce
http://http://www.gcppl.org.pl/

Badania kliniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w 2014r.
http://www.euroscientist.com/clinical-trials-eldorado-based-quality-not-cost/

Badania kliniczne w Polsce RAPORT PRICEWATERHOUSECOOPERS
http://infarma.pl/fileadmin/badania_kliniczne_raport/Clinical%20trials%20in%20Poland%202010.pdf

Badania kliniczne w Europie Środkowo-Wschodniej w 2014r.
http://www.euroscientist.com/clinical-trials-eldorado-based-quality-not-cost/

Badania kliniczne w Polsce RAPORT PRICEWATERHOUSECOOPERS
http://infarma.pl/fileadmin/badania_kliniczne_raport/Clinical%20trials%20in%20Poland%202010.pdf